No: 55

Tarih: 03/06/2020

Konu:

COVID-19 kapsamında normalleşme ve alınacak tedbirler


Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19 kapsamında ülkemizde de pek çok tedbirler alınmıştır. Vaka sayılarındaki azalışlara bağlı olarak 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle pek çok tesis yeniden belirli sınırlılıklarla faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

İşbu Sirkülerimizin konusu bu süreçte alınması gereken önlemler konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından “Bilimsel Danışma Kurulu” desteğinde 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ başlıklı çalışma ile Cumhurbaşkanlığı tarafından 29/05/2020 tarih ve 31139 (Mükerrer) sayılı RG’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler“ konulu 2020/8 sayılı Genelge hükümleri paylaşılacaktır.

(Ayrıca 07.04.2020 tarih ve 32 sayılı “İşyerlerinde (Covid-19)’a karşı alınması gereken önlemler ve işyerinde Covid-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen biri varsa ne yapılmalı” başlıklı Sirkülerimizi de tekrar incelemeniz için hatırlatmak isteriz).

İşyerlerinde alınması gerekli İş sağlığı ve Güvenliği önlemleri esas olarak 6331 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak yayımlanan Yönetmeliklerde belirtilmiştir. Covid-19 özelinde mevcut mevzuatta bir hüküm olmadığından, bu konuda ilgili resmi kurumların uyarıları dikkatlice izlenmeli ve tavsiyelerine uyulmalıdır.

1) Sağlık Bakanlığı tarafından Bilimsel Danışma Kurulu desteğinde 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ’nde 35 farklı sektörde ayrı ayrı olmak üzere alınması gerekli önlemler tek tek belirtilmiştir. Önlemler genel olarak;

 • İş yerlerine yönelik tedbirler,
 • Müşterilere yönelik tedbirler
 • Personeli korumaya yönelik tedbirler
 • Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma alt başlıklarında belirtilmiştir.

Rehber’de Personeli Korumaya Yönelik Önlemler şu şekilde belirtilmiştir.

 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır.
 • Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.
 • Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Müşteri ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği / en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.
 • Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır.
 • Yemek, su/çay/kahve molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmamalıdır.

2) Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler“ konulu 2020/8 sayılı Genelge’ de ise;(Her ne kadar kamu kurum ve kuruluşları için hazırlanmış ise de yaklaşım olarak önemlidir);

► Tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanı-yemekhane-servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarda gerekli dezenfekte işleminin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Not: İşverenler tüm bu tedbirleri almak yanında, çalışanlarının da bu tedbirlere uymasını sağlamakla yükümlüdür. Örnek: Maske vermek yetmez, bizzat personelin takması temin edilmelidir.

 

COVID-19 Salgın yönetimi ve çalışma rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız...

2020/8 sayılı Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94