No: 34

Tarih: 07/04/2020

Konu:

Yapı işlerinde Covid-19 kapsamında dikkat edilmesi gerekli hususlar


T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 06.04.2020 tarihinde “Yapı işlerinde Covid-19 kapsamında dikkat edilmesi gerekli hususlara ilişkin doküman” paylaşılmıştır.

Güvenli inşaat, kendinizi, çalışanlarınızı ve işinizi yeni koronavirüse karşı koruyun!

1. Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterin.

2. Mevcut acil durum planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin, ayrıca salgına karşı bir eylem planı geliştirin. Bu planda, alınacak tedbirlerin yanı sıra çalışanların veya işyerindeki diğer kişilerin salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verin.

3. Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanları ve sorumluluklarını belirleyin. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunmasını ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayın.

4. Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetleri, çalışma veya dinlenme alanlarını ve bu riske maruz kalabilecek çalışanları belirleyin. Maruziyeti en aza indirmek için gerekli tedbirleri planlayın.

5. Alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarında hem iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin hem de çalışanların görüşlerini dikkate alın.

6. Büyük çalışma ekiplerini daha küçük birimlere ayırın ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesini sağlayın.

7. Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya vb.) bir çalışma planı oluşturun. Ara dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olmasını sağlayın.

8. Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceğini dikkate alın, işi yetiştirme telaşının sizi ve çalışanlarınızı tehlikeye atmasının doğru bir planlama ve uygun tedbirler ile engellenebileceğini unutmayın.

9. Çalışanların vücut sıcaklıklarının sabah işe girişleri esnasında ve öğle arasından sonra işe başlamadan önce güvenli yöntemlerle ölçülmesini sağlayın. Ateşi yüksek olan çalışanları işyeri hekimine yönlendirin. Salgına yakalandığından şüphelenilmesi halinde ilgili çalışanların nasıl izole edileceği ve olası vakaların nasıl raporlanacağı hakkında bilgilendirme yapın.

10. Korku ve kaygının artmasını engellemek amacıyla alınan veya alınacak tedbirler hakkında çalışanları düzenli olarak bilgilendirin.

11. Çalışanların ve ziyaretçilerin yeni koronavirüs ve zaruri hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmesini ve bu husustaki kurallara uygun hareket edilmesine yönelik takibini sağlayın. Zaruri haller dışında şantiye alanına ziyaretçilerin girmesine izin vermeyin.

12. Özellikle yemekhane, yatakhane, lavabo ve tuvaletler gibi çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etme ihtimalinin söz konusu olduğu alanlarda sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alın. Bu alanlarda çalışanların ve diğer çalışanların yeterli ve uygun miktarda suya, sabun ve alkol bazlı el dezenfektanlarına erişimini temin edin.

13. Yemekhane ve yatakhanelerin düzenli bir şekilde havalandırılmasını sağlayın. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olun.

14. Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmasını sağlayın. Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak kullanımını ve hijyenik özelliğini kaybeden veya tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmasını engelleyin.

15. Şantiye alanına yeni gelen malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanmasını sağlayarak yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere teması önleyici tedbirler alın.

16. Şantiyelerde özellikle ofis çalışanları arasında uzaktan veya evden çalışabilecek çalışanlar için bu tarz bir çalışma öngörülmüşse planlanan toplantıları teknolojik imkânlardan yararlanarak video konferans gibi yöntemler ile uzaktan gerçekleştirin.

17. Zaruri şehir içi seyahatlerde salgına karşı ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ihlal edilmemesini, görevli çalışanların salgına karşı mücadele ile ilgili hususlara uygun hareket etmesini sağlayın.

18. Yeni koronavirüs belirtilerine ilişkin yapılacak bilgilendirmelerin yanı sıra bu belirtilerin söz konusu olması halinde sorumlu personele bildirmeleri için çalışanları teşvik edin. Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın ve uygun sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlayın.

19. Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edin ve alınan tedbirlerin güncelliğini gözden geçirin.

20. İşveren; işyerinde Yeni Tip KORONAVİRÜS riskine karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara bildirmelidir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94