No: 26

Tarih: 31/03/2020

Konu:

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesi.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsü (COVID-19) için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alınmaktadır. Bu Sirkülerimizde 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (518) de dikkate alınarak SGK prim ertelemesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi yönünden bir erteleme olup olamayacağı konuları değerlendirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde de primlerin ertelenme halleri düzenlenmiş ancak konuya ilişkin SGK Genelgesi henüz yayımlanmamıştır.


1. Mücbir sebep kabul edilen sektörler

24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca;

            “a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

            b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

            c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

            1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.”

 

2. SGK prim ertelemeleri

 

Yukarıda belirtilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen mükelleflere ait  işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

  • 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,
  • 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine,

(gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın) kadar ertelenmesi beklenmektedir. 2020/Şubat ayına ilişkin herhangi bir prim ertelemesi söz konusu olmamıştır ve beklenmemektedir.

Prim ertelemesi kapsamında olan sektörlerin SGK tarafından nasıl ilan edileceği henüz netleşmemiştir. Bu konuda iki ihtimal üzerinde durulmaktadır. Birincisi NACE kodlarının dikkate alınması, diğeri ise ülke düzeyinde faydalanma hakkı olan tüm işyerleri sicil numaralarının ilan edilmesi olup, ilgili SGK duyusu beklenmektedir.

3. SGK Aylık prim hizmet  bildirgesi (APHB) / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin (MUHSGK) ertelenmeleri

 

İlan edilen sektörlerde Mart-Nisan-Mayıs aylarına ilişkin prim ödemeleri 6 ay ertelenmesine karşın sigortalılara ait prime esas kazançların ve prim ödeme gün sayılarının beyanına olanak sağlayan MUHSGK/APHB’ler henüz ertelenmemiştir.

 

Nitekim;

 

Aynı Tebliğ ile,
 

“Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı duyurulmuştur”.

 

SGK bildirimlerinin ertelenmemesi bir zaruretten kaynaklanmaktadır. O da şudur ki bu bildirimlerle çalışanların emeklilik işlemleri, hastalık-analık sigortası iş göremezlik ödenekleri, GSS gibi çok sayıda işlem sağlanmaktadır.

 

Dolaysıyla MUHSGK’nın Mart ayında tüm ülkede uygulamaya başlayacağı dikkate alındığında; bu beyannamelerin SGK tarafı doldurularak GİB üzerinden internet vergi dairesine verilecek, oradan da SGK’ya aktarılacaktır. Ancak son anda bu konuda da bir erteleme olması halinde siz değerli müşterilerimizi ivedilikle bilgilendirmiş olacağız.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94