No: 1

Tarih: 03/01/2019

Konu:Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işsizlik sigortası teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı tebliğ yayımlandı.

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 4. madde uyarınca 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi desteği uygulanacaktır.

Destek kapsamında, yararlanma şartlarının sağlandığı 3 yıllık süreyi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere üç yıl süreyle prime esas kazanç tutarı üzerinden  %2 olarak uygulanan işsizlik sigortası işveren hissesi %1 olarak hesaplanacaktır.

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile teşvikin uygulamasına ilişkin detaylar açıklanmıştır.

 

Teşvikten yararlanma şartları

 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre boyunca;

 

 • İşyerinin, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 9. maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekmektedir.
 • İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması gerekmektedir.
 • Asıl işverene bağlı alt işverenlerin bulunması halinde alt işverenlerin işyerlerinde de ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olmalıdır.
 • İşyerinin, İSG-KATİP sistemine kayıtlı, onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurum ve kuruluşları ile yapılmış bir sözleşmenin bulunması gerekmektedir.
 • İşsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre ile teşvikten yararlanma süresi

 • Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanacaktır.
 • Teşvik kapsamında ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 2016/Ocak ayına kadar geçen süreye ilişkin herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
 • Herhangi bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışındaki aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre işyerinin tescil tarihi takip eden takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanacaktır.
 • Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır.

Çalışan sayısının hesaplanması

 • Aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacaktır.
 • Alt işveren bulunan işyerlerinde, alt işverenin çalışanları asıl işverenin toplam çalışan sayısına veya asıl işverenin çalışanları alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak, öğrenci ve stajyerler çalışan sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.
 • İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

Teşvikten yararlanmak için herhangi bir başvuru şartı veya belge ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşyerinin, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki üç yıl süreyle aranılan tüm şartları sağlayıp sağlamadığı Sosyal Güvenlik Kurumu sistem altyapısı tarafından otomatik olarak kontrol edilecek olup, söz konusu şartları sağladığının tespit edilmesi durumunda, takip eden takvim yılı başından itibaren üç yıl süreyle bu teşvikten yararlanılabilecektir.

Teşvikten yararlanılan üç yıllık sürede, teşvikten yararlanma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilmesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvurular, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki yılın son gününe (Aralık ayının son günü) kadar işveren sisteminden  “Çok Tehlikeli İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşvik Yönetimi” ekranından yapılabilecektir.

Teşvik uygulamasının sona erdiği haller

İşyerinin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan, tehlikeli veya az tehlikeli sınıfa dönüşmesi halinde tehlike sınıfı değişiklik tarihini takip eden ay/dönem başından itibaren işyeri için teşvik uygulamasına son verilecektir.

İşyerinin çalışan sayısının on ve altına düştüğü ay/dönem başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilecektir.

İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana geldiğinin tespit edildiği tarihi takip eden ay/dönem başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilecektir.

İşyerinin, İSG-KATİP sistemine kayıtlı, onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin sözleşmesinin bulunmaması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınmadığı ay başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilecektir.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulduğu işyerlerinde, alt işverenin asıl işverene bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde, alt işverenin ve asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilecektir. Asıl işverenin işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde ise alt işverenin teşvik uygulamasına son verilmeyecektir.

Teşvikten yararlanmada yasaklı olunacak haller 

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyen veya geç bildiren işverenlerden kapsama giren tüm işyerleri için iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren eksik ödedikleri işsizlik sigortası işveren hissesi primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu işverenler, teşvikten iş kazasının tespit edildiği tarihi takip eden aydan itibaren 5 yıl süre ile yasaklanacaktır. Yasaklama kararı verilen işverenler, 5 yıl dolduktan sonra takip eden üç yıl için gerekli şartları sağlamaları ve talep etmeleri halinde teşvikten yeninden yararlanabilecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94