No: 10

Tarih: 03/10/2018

Konu:“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ekim 2018 tarihinde başlıyor.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018’de başlamıştı.

Bunlar dışındaki mükellefler/işverenlerin ise (herhangi bir uzatma olmadığı taktirde) 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama kapsamına gireceklerini hatırlatmak isteriz

Hatırlanacağı üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Tebliğ uyarınca, birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlamıştı.

Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse söz konusu zorunluluk 21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sıra numaralı Tebliğ uyarınca 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştı.

Yukarıdakiler dışında kalan mükellefler/işverenler için ise (eğer bir uzatma yapılmazsa) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” verme zorunluluğunun 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayacağını hatırlatmak isteriz.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94