Kurumlar Vergisi Oranı

Yıl Oran %
2023 20*
2022 23*
2021 25
2020 22
2019 22
2018 22
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20
2012 20
2011 20
2010 20
2009 20
2008 20
2007 20
2006 20
2005 30
2004 33
2003 30

* Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için %25. (7394 SK)