Skip to Content
vergiresim

Limited Şirketler - Eski

Son yıllarda büyüyen Türk ekonomisi açısından sermaye şirketlerinin önemi yadsınamaz. Sermaye şirketleri arasında ise limited şirket, en çok tercih edilen sermaye şirketi olarak karşımıza çıkmaktadır.

19. yüzyılın sonlarına doğru ve 1892 yılında Alman kanun koyucusu tarafından ihdas edilen bir şirket türü olarak ortaya çıkan limited şirket, kuruluş kolaylığı, ortakların sorumluluğunun nispeten sınırlı oluşu ve şirket teşkilatının sadeliği ile tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de rağbet görmüş ve görmeye de devam etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler hukukuna ve bu kapsamda limited şirketler hukukuna getirdiği birçok yeniliğin, limited şirket ortak ve yöneticileri tarafından öğrenilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmanın, ilgililere faydalı olmasını dileriz.
Saygılarımızla.
Ernst & Young Türkiye

PDF ve E-kitap: