Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlar Rehberi

21.6.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunun kurumlar vergisi uygulamacıları açısından en önemli bölümlerinden biri de hiç kuşkusuz istisna kazançlara ilişkin hükümlerin yer aldığı 5. maddesidir.

Bu çalışmada sadece Kurumlar Vergisi Kanunu'nun sözü edilen maddesinde yer alan istisna kazançlar hakkında açıklamalara yer verilmiş olup, serbest bölgeler veya teknoloji geliştirme bölgelerinden sağlanan kazançlar gibi diğer kanunlarda yer alan istisnalar bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir. Kurumlar vergisindeki istisna kazançlarla ilgili ''100 soruda kurumlar vergisinden istisna kazançlar rehberi''ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu doküman genel bilgi vermek amacıyla 15.03.2008 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young' a sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce, konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınması tavsiye edilir.

PDF ve E-kitap: