Gelir tablosundaki en geniş kalemlerden biri olsa da, vergi her zaman işletme sermayesi projelerinin odağında değildir. Ancak vergi, işletme hedeflerini desteklemek üzere nakdi koruma, elde etme veya maksimuma çıkarmaya yönelik alternatif stratejiler sunabilir. Firmalara nakit vergi avantajı sağlayacak başlıca alanlar

Aktiflerin kontrolü

EY'nin Kantitatif Hizmetler (QS) ekipleri sabit kıymetler üzerinden aktifleştirilen ancak doğrudan gider yazılma imkanı da bulunan tüm önemli harcamaları incelemektedir. Bu alandaki örneklerden bazıları aktifleştirme veya giderleştirme durumu, hızlandırılmış amortisman, varlık tespiti /sınıflandırması ve maliyet ayrıştırmasıdır.

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Vergi idareleri gitgide daha talepkar hale gelmekte, uyumsuzluklara yaklaşımlar da gitgide katılaşmaktadır. Şirketler faaliyet giderleri analizlerinin teknik yönden doğru olmasını ve indirimlerin zamanında yapılmasını sağlamak zorundadır. Vergi mevzuatı karmaşık ve anlaşılması zor bir alan olup aynı konularda farklı mercilerde farklı uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Vergi kanunları konusundaki farklı yorumlar ve anlayışlar nedeniyle kanunen kabul edilmeyen gider hesapları şirketler için indirim imkanları yönünden önemlii kaynaklardır.

Muhasebe ve stok değerleme

Ekiplerimiz vergi mevzuatının finansal tablolarda gösterilenlerden farklı bir vergi pozisyonu fırsatı sunduğu veya bunu gerektirdiği alanları tespit etmektedir. Uzmanlarımız vergi kuralları ve muhasebe yöntemleri ile şirketlerin karşısına çıkan seçenekler konusunda derin bilgiye sahiptir. Büyük hacimli verilerle çalışabilmelerinin yanında, ekiplerimiz ilgili vergi kurallarını ve bunların işletmeniz için ne ifade ettiğini anlamanıza yardımcı olmaktadır.

Teşvik rejimleri hakkında danışmanlık

Vergi teşvik programları firmaların inovasyon, yeni tesis, istihdam, ihracat gibi belirli alanlardaki yatırımlarını artırmaları yönünde fırsatlar sunmaktadır. EY'nin QS ekipleri şirketlerin tüm faaliyetlerini incelemekte, "Investment Opportunity Check (IOC)" uygulaması ile kullanılabilir teşvikleri belirlemekte ve faydalardan yararlanma ve teşvikleri maksimuma çıkarma yönünde danışmanlık sağlamaktadır.

Diğer alanlar

QS ekiplerimiz lokasyona özel fırsatlar ve sektöre özel fırsatlar gibi nakit vergi tasarruflarına yönelik başka fırsatları da araştırmaktadır. EY'nin sektör bazında uzmanlaşmaya verdiği önem, ilgili faydaları gözden kaçırmamamızı sağlamaktadır.

Kantitatif  Hizmetlerden Sorumlu Ortak: 
Serdar Altay

İletişim: +90 212 408 51 30