EY'nin Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetleri ile standart bir dış kaynak hizmetinden daha fazlasına sahip olursunuz.

Sağladığımız avantajlar:  

 • Bilgi teknolojileri sistemlerimize dayalı defter tutma  
 • Şirket yönetimine kazandırdığımız gözetim zamanı
 • Rekabetçi maliyet yapısı
 • Yerel ve uluslararası muhasebe ve raporlama konularında uzmanlık
 • Nitelikli ve iyi eğitimli personel
 • Zamanında ve kaliteli hizmet
 • Uzmanlığa kolay erişim

Müşterilerimize süreçlerde optimizasyon sağlayarak ve en gelişmiş teknolojik çözümlerden yararlanarak sunduğumuz;

 • Muhasebe ve bordro hizmetleri ile, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) ve Amerika'da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (US GAAP)uygun mali tabloların hazırlanmasına destek vermekteyiz.   
 • Şirketlerin doğrudan değer yaratacak operasyon alanlarına odaklanmasına imkân sağlarken, muhasebe ve bordro bölümlerinin kayıt tutma maliyetlerini en aza indirgeyerek, müşterilerimizin zamandan tasarruf etmelerini de sağlamaktayız.  
 • Muhasebe ve bordro hizmetlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Süreç metodolojisi uygulayarak, finansal çözüm geliştirme, kontrol kalitesini artırma ve muhasebe ile bordro (insan kaynakları) departmanlarının çalışmalarını iyileştirme yönünde müşterilerimize destek sunmaktayız.

Muhasebe hizmetlerimiz

 • Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi
 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile zorunlu hale getirilen Tek Düzen Muhasebe Uygulaması çerçevesinde tutulması
 • Aylık ve yıllık mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması  
 • Yıl sonu kapanış işlemleri; vergi dairelerine sunulacak üç aylık ve yıl sonu finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması
 • Vergi beyannamelerinin elektronik formatta hazırlanması ve sunulması

Bordro ve personelle ilgili hizmetlerimiz

 • Bordro ve personel konularında profesyonel destek
 • Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri dahil olmak üzere ücret bordrolarının hazırlanması
 • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Personelle ilgili dosyaların hazırlanması ve muhafazası (talep edilirse) 
 • İşe girişte ve işten ayrılışta SGK bildirgelerinin düzenlenmesi

Geçici görevli personel

Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan bu hizmetlerimiz, aynı zamanda mevcut süreçlerinizin işlevselliğini artıracaktır.

 • Profesyonel personel istihdamı
 • Asistan, uzman ve şef seviyesinde personelimizin müşterinin yönetiminde belirli bir süre görevlendirilmesi
 • Müşterinin personeline muhasebe, bordro ve personelle ilişkili hizmetler konusunda eğitim ve teknik kontrol hizmeti sağlanması

Muhasebe danışmanlığı

Standart hizmetlerimizin yanı sıra, aşağıdaki alanlarda da hizmet sunmaktayız:

 • Muhasebe programlarının uygulamasında destek
 • Mutabakat işlemleri
 • Raporlama

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ( GAAP) dönüşüm hizmetleri

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) ve Amerika'da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (US GAAP)  uygun finansal tabloların hazırlanmasına destek  
 • EY vergi uzmanlarıyla koordineli bir şekilde grup muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış kayıtlardan-yasal (Türkiye'deki vergi yasaları çerçevesinde) genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri-vergi kayıtları arasında dönüşüm işlemleri

Tescil / müracaat hizmetleri

 • Vergi dairesi tescil işlemleri
 • SGK tescil işlemleri 

Muhasebe Mevzuatına Uyum, Bordro ve Raporlama Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Hande Alemli Aksoy

İletişim: +90 212 408 50 94