Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) dair Bölgesel Konvansiyon'un revizyonu ve özel sektöre etkileri

Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Dolaylı Vergiler Bölüm Liderimiz Sercan Bahadır, 13 Mart Çarşamba günü online gerçekleşecek olan “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) dair Bölgesel Konvansiyon'un revizyonu ve özel sektöre etkileri” adlı etkinlikte moderatör olarak yer alacak. 

Detaylı bilgi ve kayıt için: TÜSİAD Etkinlik & Duyuru - Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına (PAAMK) Dair Bölgesel Konvansiyon'un Revizyonu ve Özel Sektöre -TÜSİAD (tusiad.org)