Rekabetin giderek yoğunlaştığı global piyasalarda, şirketleri başarıya götüren en kritik faktör insandır. EY olarak, bireysel vergi danışmanlık hizmetleri konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmaktayız.

► Vergi Hizmetlerimiz

 • Uluslararası görevlendirme programlarına dahil olan çalışanların vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Uluslararası görevlendirmelerde bordro düzenlenmesi ve hesaplamaları, 
 • Uluslararası görevlendirmelerde maliyet hesaplamaları, 
 • Bireysel vergi yükümlülüklerin tespiti ve yerine getirilmesi, 
 • Uluslararası görevlendirme programlarının efektif olarak yönetilmesi ve politika oluşturulması, 
 • Düzenlemelerin giderek karmaşık hale geldiği global piyasada mevzuata uygunluğun sağlanması suretiyle risklerin azaltılması, 
 • Şirket çalışanlarına göre gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim maliyetlerinde optimizasyon sağlanması, 
 • Hisse senedi planlarının oluşturulması, uygulanması, raporlanması ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

► Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Uluslararası görevlendirmelerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlık hizmetleri ,
 • Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve risk tespiti çalışması, (sosyal güvenlik due diligence)
 • Uluslararası görevlendirmelerde sosyal güvenlik danışmanlık hizmetleri,
 • Sosyal güvenlik incelemelerinde süreç yönetimi, incelemeye hazırlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Sosyal güvenlik istihdam teşviklerinin analizi ve uygunluğun raporlaması

Uluslararası Görevlendirmeler Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Hizmet Ekibimiz: 

Didem Erdem (Vergi Bölümü Yardımcı Şirket Ortağı)

İletişim: +90 212 408 51 30