Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Nisan ayı gümrükte gündemini belirleyen en önemli konunun 28 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan değişiklikler olduğunu düşünmekteyiz. Bilindiği üzere 27.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği" ile Gümrük Müsteşarlığında yeni bir denetim yaklaşımına geçilmiş ve gümrük işlemlerinin incelenmesinin "düzenli", "planlı" ve "sistematik" olarak "firmalara ait yerlerde" yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu değişiklikler denetim yaklaşımını etkilememekle beraber, özetle aşağıdaki gibidir:

  • Sonradan kontrol konuları "sektör, rejim, tarife, vergi türü vb." olarak genişletilmiş, sınırlı sonradan kontrol uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Sonradan kontrol yapacak olan müfettişin, kendisini tanıtarak kimliğini gösterme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Sonradan kontrole başlama tarihini ilgilisine bildirme süresi on beş günden, on güne indirilmiştir.
  • Müfettişin sonradan kontrol sonucunda varsa, vergilendirme için önemli olan tespitleri, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitleri yazılı olarak sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildireceği ancak, bu konularda önemli bir tespit söz konusu olmazsa bu yazılı bildirim yapılmayabileceği düzenlenmiştir.
  • Raporlara ilişkin görüşlerin bildirilmesinde ve buna ilişkin ek süre verilmesinde on beş günlük süre on güne indirilmiştir.

Mart ayında yayımlanan ithalatta korunma önlemlerine aşağıda yer verilmiştir:

1. İthalatta gözetim uygulamasına tabi olan bazı eşyanın CIF kıymet tutarları güncellendi.

25 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı tarafından 2013/4, 2008/8 ve 2013/10 nolu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ'ler yayımlanmış ve hali hazırda uygulanmakta olan gözetim uygulaması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet) (Mülga)

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olanlar

0,15/Adet

0,30/Adet

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

4/Adet

6/Adet

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

4/Adet

6/Adet

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8/Adet

8/Adet

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8/Adet

8/Adet

3921.90.60.00.11

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2,5 $/Kg

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

25 $/Kg

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

20 $/Kg

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

20 $/Kg

8301.40.19.00.19

Diğerleri

20 $/Kg

20 $/Kg

8301.60

Aksam ve parçalar

15 $/Kg

15 $/Kg

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

3,50 $/Adet

9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

3 $/(144 Adet),

2,50 $/(144 Adet),

4 $/(144 Adet)

30 $/Kg

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

0,08 $/Adet

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

0,16 $/Adet

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

0,08 $/Adet

 
2. Masif panel ithalatında gözetim uygulaması getirildi.

18 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile masif panel eşyasının ithalatında ülke ayrımı yapmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton)

4418.90.80.90.19

Diğerleri (Yalnız doğal ahşap (masif) panel)

2.500


3. Paslanmaz çelikten boru ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

18 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile paslanmaz çelikten boru eşyasının Vietnam ve Malezya'dan ithalatında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

7306.40.20.90.00

Diğerleri

Vietnam

Inox Hoa Binh JSC

0

Sonha International Corporation

0

OSS Dai Duong International JSC

0

7306.40.80.90.00

Diğerleri

Diğerleri

25,27

Malezya

Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd.

0

7306.61.10.00.00

Paslanmaz

çelikten olanlar

Diğerleri

25,27