Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

İthalatta korunma önlemlerinin Şubat ayında "Gümrükte Gündem"i belirleyen en önemli konu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İthalatta korunma önlemlerinin yanı sıra Gümrük Yönetmeliği'nin özellikle antrepoda depolanan akaryakıt ürünlerine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılması da Şubat ayında karşımıza çıkan önemli değişikliklerden biridir.

Şubat ayında yayımlanan ithalatta korunma önlemlerine aşağıda yer verilmiştir.

1. Salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarının ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin menşeli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarının ithalatına yönelik olarak tabloda gösterilen dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı (CIF Bedelin %)

8415.83.00.90.00

Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)

Çin Halk Cumhuriyeti

56,50

 

2. Demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların ithalatında dampinge karşı geçici önlem getirildi.

12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların ithalatında aşağıda belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici / İhracatçı Firma

Teminat Oranı (CIF %)

73.04 (*)

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

Çin Halk Cumhuriyeti

Hubei Special Tube Co. Ltd.

32,16

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd.

32,16

Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co. Ltd.

31,67

Shandong Huitong Industrial Co. Ltd.

31,67

Tianjin Pipe Manufacturing Co. Ltd.

22,15

Jiangsu Changbao Steel Tube Co. Ltd.

28,71

Liaocheng Ritong Steel Co. Ltd.

28,71

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co. Ltd.

28,71

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd.

28,71

Diğer Firmalar

50,35


3. Granit ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
 

17 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Vietnam menşeli granit eşyasının ithalatında uygulanacak olan "dampinge karşı kesin önlem" tutarının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler için yürürlükte bulunan tutarla aynı olması kararına varılmıştır.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem

6802.23

6802.93

Granit

Vietnam

Dong A Granite Stone Co.

0

Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.

Diğer Firmalar

174 ABD Doları/Ton

 

4. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2016/5 sayılı tebliğ yayımlandı.

26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin karşılarında belirtilen tarihlerde sona ereceği belirtilmiş ve Tebliğ kapsamındaki ürünlerin yerli üreticileri veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme haklarının mevcut olduğu bildirilmiştir.

G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

7408.11

Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm'yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar

Rusya Federasyonu

Ukrayna

28/7/2011

2011/14

28/7/2016

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Çin Halk Cumhuriyeti

28/7/2011

2011/16

28/7/2016

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar

(dioktil ftalat)

Romanya

29/11/2011

2011/21

29/11/2016


5. Bazı kimyasalların ve elektronik eşyaların ithalatında tarife kontenjanı açıldı.

26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete‘de, 2016/8435 sayılı "Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" yayımlanmıştır. Karar'da aşağıda gümrük tarife pozisyon numaraları ve tanımı belirtilen eşyaların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında açılan kontenjan miktarları belirtilmiştir. Tarife kontenjanı dahilinde yapılan ithalatta gümrük vergisi % 0 oranında; haricinde olan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi oranı uygulanacaktır.

Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek olup; bu kapsamda ithal edilecek ürünlere ait beyannamelerin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2811.19.80.90.19

Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13798-36-2)

Ton

2.000

0

2

2905.31

Etilen Glikol(Etandiol)

Ton

230.000

0

3

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat

Ton

65.000

0

4

2915.32

Vinil Asetat

Ton

67.000

0

5

2926.10

Akrilonitril

Ton

75.000

0

6

3806.10

Yalnız doğal reçine ve doğal reçine asitleri

Ton

40.000

0

7

3815.90.90

Yalnız titanyum oksit ve tungesten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

8

3902.10

Yalnız aşağıda ki özellikleri içeren Polipropilen;

- ISO 527 testine göre ‘'Çekme Modulü'' değeri 1525 MPA (megapascal)veya daha fazla fakat 1575 MPA'dan fazla olmayan,

- ISO 75-2 testine göre ‘'Isıl Deformasyon Sıcaklık'' değeri 85°C veya daha fazla 90°C'den fazla olmayan,

- ISO 179/ IeA testine göre ‘'Charpy Çentikli Darbe Dayanım(23°C'de) değeri 3.5kJ/m² veya daha fazla fakat 4kJ/ m²'den fazla olmayan,

-ISO 1133 testine göre ‘'Akışkanlık İndeks Değeri 11gram/10 dakika veya daha fazla fakat 13gram/10 dakikadan fazla olmayan

Ton

7.500

0

9

3903.30

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

-Gerilme katsayısı 2250MPa(Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MP'adan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

-Kopmada gerilme dayanımı %25 (ISO 1133'e göre belirlenmiş),

-220°C'de 10 kg'ının erime akış hızı 10g/10dk veya daha daha fazla fakat 21g/10dk'dan az olan (ISO 1133'e göre belirlenmiş)

-Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

*'L' değeri92,80 eşit veya daha fazla 94'e eşit veya daha az olmalı

*'a' değeri-006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı

*'b'değeri -0,062'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır

Akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

10

8414.30.81.90.00

Rotatif(rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.

Adet

450.000

0

11

8529.90.92.00.00

veya

9405.40.39.00.00

Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a)

Adet

40.000.000

0