İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarı Detay İndir
6552 Sayılı Kanun  Resmi Gazete'de yayımlanan metin İndir
6552 Sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edilen metin  İndir
Kanun Tasarısı (Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ) İndir

 

Sirküler Detay İndir
Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı
idari para cezalarının yeniden yapılandırılması.
12/09/2014
#76
İndir
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 6552 sayılı
Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
12/09/2014
#75
İndir
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 6552 sayılı
Kanun Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
11/09/2014
#74
İndir
TBMM, 1 Ekim 2014 tarihine kadar tatile girdiğinden
"Torba Yasa"nın görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı.
14/08/2014
#71
İndir
Kesinleşmiş vergi, ceza, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari
para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
25/07/2014
#66
İndir
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren Kanun Tasarısı
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
15/07/2014
#64
İndir
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi
TBMM Başkanlığına sunuldu.
03/06/2014
#52
İndir

 

Yayın Detay İndir
Kasadan çekilen paralara af geliyor 2014, #32 Ekonomist İndir
Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor 2014, #31 Ekonomist İndir
Yeni af düzenlemesi 2014, #23 Ekonomist                                                     İndir