Günümüz  iş ve vergi ortamı gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl almakta, şeffaflık talebi artmakta, vergi bölümlerinden daha etkin çalışmaları beklenmekte ve yüksek nitelikli eleman bulunması zorlaşmaktadır. Deneyimlerimize göre, vergi muhasebesi bir şirketin en karmaşık alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Değişen vergi mevzuatı ve ekonomik koşullar vergi bilançolarının hazırlanmasını  her zamankinden daha zor kılmaktadır.

Bu taleplere cevap verebilmeniz için aşağıdaki hizmetlerle destek sağlamaktayız:

  • Vergi muhasebesi: Üç aylık ve yıllık vergi karşılıkları hesaplamalarına destek vermek, vergi bilanço hesaplarını doğrulamak ve UFRS uyarınca ertelenmiş vergi bilançoları konusunda UFRS ile uyumlu finansal tablolar ile vergi matrahlarının uygun biçimde mutabakatını yaparak destek sağlamak, ülkede kabul görmüş muhasebe standartlarından UFRS veya TMS'ye geçiş yapmanın vergisel etkilerini değerlendirme konusunda destek vermek
  • Vergi riski kontrolü: Başlıca vergi risklerini belirlemek ve UFRS'ye göre risk karşılık hesaplamalarına destek sağlamak
  • Ertelenmiş vergi eğitimleri: Vergi muhasebesi konularının araştırma ve belgelendirilmesine destek vermek, vergi muhasebesi ilkeleri ve diğer gelişmeler hakkında vergi bölümlerinde yerinde eğitim vermek, vergi muhasebe politikalarının danışmanlığı ve eğitimi hizmetlerini sunmak

Yetenekli çalışanlarımız, tutarlı küresel yöntemler ve araçlarımız ve kaliteye olan sarsılmaz bağlılığımız, işinizi sağlam uygunluk ve raporlama temellerine oturtmanızı, sürdürülebilir kurumsal stratejiler ve etkin risk yönetim protokolleri geliştirmenize yardımcı olacak ve işinizin potansiyeline ulaşmasını sağlayacaktır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Vergi Muhasebesi ve Risk Danışmanlığı Hizmetlerinden Sorumlu Ortak:
Serdar Altay

İletişim: +90 212 408 51 30