No: 75

Tarih: 29/08/2016

Konu:

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un usul ve esaslarını belirleyen Tebliğ yayımlandı.


Özet: 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ 23 Ağustos 2016 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ ise 23 Ağustos 2016 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ'de,

- Kesinleşmiş ve dava aşamasında olan vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme aşamasındaki işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı),

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar)

konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca Tebliğ ekinde başvuru sırasında düzenlenmesi gereken form ve dilekçe örneklerine de yer verilmektedir.

1 seri numaralı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79