No: 74

Tarih: 19/08/2016

Konu:

6736 saylı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Özet: 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanun'un;

- Kesinleşmiş ve dava aşamasında olan vergi alacaklarının yapılandırılması ile inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri hakkında açıklamalarımız 9 Ağustos 2016 tarihli ve 067 numaralı,

- Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleriyle ilgili açıklamalarımız 12 Ağustos 2016 tarihli ve 069 numaralı,

- Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili açıklamalarımız 15 Ağustos 2016 tarihli ve 070 numaralı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar) ile ilgili açıklamalarımız 17 Ağustos 2016 tarihli ve 073 numaralı

sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştu.

 

Söz konusu Kanun'da yer alan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ödeme süreleri genellikle Kanun'un yayım tarihine bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen sirkülerlerimizde de; başvuru, bildirim, beyan veya ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili olarak "Kanun Ağustos ayı içerisinde yayımlanırsa …. tarihine kadar yapılması gerekmektedir." şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Belirttiğimiz gibi Kanun Ağustos ayında yayımlandığından sirkülerlerimizdeki başvuru, bildirim, beyan veya ilk taksit ödeme sürelerine ilişkin ifadeler geçerlidir.

6736 saylı Kanuna ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79