No: 68

Tarih: 10/08/2016

Konu:

6736 saylı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


Özet: 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından yürürlüğe girmediğini hatırlatmak isteriz.

6736 saylı Kanun sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Söz konusu Kanun'da;

- Kesinleşmiş alacakların (vergi, gümrük vergisi, SGK ve diğer alacaklar) yapılandırılması,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması,

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

- Varlık barışı (Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması),

ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Ancak henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından yürürlüğe girmediğini hatırlatmak isteriz.

Genel Kurul'da kabul edilen Kanun metni üzerinden hazırlanan, 9 Ağustos 2016 tarihli ve 067 numaralı sirkülerimizde, kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş ve dava aşamasında olan alacakların yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemler hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

6736 sayılı Kanun'a (Resmi Gazete'de yayımlanmadı) ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79