No: 61

Tarih: 01/08/2016

Konu:

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.


Özet: “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 27 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan "Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 27 Temmuz 2016 tarihindeMeclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Söz konusu Kanun Teklifinde;

- Kesinleşmiş alacakların (vergi, gümrük vergisi, SGK ve diğer alacaklar) yapılandırılması,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması,

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

- Matrah ve vergi artırımı,

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar),

- Varlık barışı (Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması),

ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna ulaşmak için tıklayınız...
Komisyonun kabul ettiği metin raporun 66. sayfası ve devamında yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.


 

Bu dokümanda yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79