EY Türkiye Teşvikler Departmanı olarak başta Teşvik Belgeli Yatırımlar, Ar-Ge ve Yazılım Faaliyetleri, Gümrük ve Uluslararası Ticarette Teşvik Uygulamaları olmak üzere mevzuatta bulunan diğer tüm teşvik konuları ile ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilmekteyiz.

  ► Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırımların teşvikler karşısındaki durumuna ilişkin spesifik analiz ve fizibilite çalışmaları,
 • Teşvik belgesi müracaat, takip ve kapama işlemleri,
 • Gümrük ve uluslar arası ticaret faaliyetlerinin yapılandırılması ve optimizasyonu konusunda analiz ve fizibilite çalışmaları,
 • İlgili mevzuat kapsamında potansiyel fırsatların belirlenmesine ilişkin analiz ve danışmanlık hizmetleri
 • Mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin ilgili mevzuata uyumuna ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Patent ve Faydalı Model (Sınai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık hizmetleri

  ► Raporlama Hizmetleri

 • YMM Ar-Ge indirimi tasdik raporunun hazırlanması
 • TEYDEB ve diğer kamu kurumları tarafından Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin destekler için gerekli dokümantasyon ve raporların hazırlanması ve bu alanda danışmanlık hizmetleri
 • Teknokent ücret istisnasına yönelik ücret istisna raporlarının hazırlanması
 • Teknokent teşviklerine yönelik yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
 • Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Ön Değerleme Raporu'nun hazırlanması
 • Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin kazanç istisnaları ile ilgili Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

  ► Uyuşmazlık ve Vergi İncelemesi Danışmanlık Hizmetleri

 • Ar-Ge merkezi ve Teknokentlerde yapılan vergi incelemelerinde inceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
 • İnceleme boyunca süreç yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Uzlaşma ve/veya dava safhalarında danışmanlık hizmetleri

  ► Yapılandırma ve Fizibilite Hizmetleri

 • Mevcut veya planlanan Ar-Ge ve/veya yazılım faaliyetlerinin incelenmesi
 • Ar-Ge merkezi, Teknokent, Yerinde Ar-Ge gibi farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
 • Söz konusu alternatifler bazında elde edilecek fayda analiz çalışmaları
 • Efektif yapılanma seçiminde ve sürecinde danışmanlık hizmetleri

Teşvikler Konusunda Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Serdar Altay

İletişim: +90 212 408 51 30