Her geçen gün daha fazla küreselleşen dünyamızda, vergi uygulamalarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin kişisel varlıklarına ilişkin planlarını etkilemekte; kişilerin servetlerine ilişkin yatırım, finansman, büyüme ve genişleme kararlarının alınmasında vergi mevzuatı belirleyici bir rol oynamaktadır.

Bireylerin kararlarını doğrudan ilgilendiren vergisel ve hukuki konuların bazı durumlarda oldukça karmaşık olduğu bir gerçektir. Bu hususların tüm yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınması, gerek mali gerekse hukuksal açıdan arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır.

EY olarak, bireysel vergi hizmetleri konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası alanda entegre bir şekilde çalışan ekibimizle gerçek kişilere sunduğumuz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir.

• Uluslararası bireysel vergi planlaması
• Bireysel vergi danışmanlığı
• Aile işletmelerine yönelik vergi danışmanlığı
• Gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesi
• Veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlenmesi

Bireysel Vergi Hizmetleri Ekibimiz:

Emre Çelebiler (Şirket Ortağı)

İletişim: +90 212 408 57 34

Damla Varolsun (Kıdemli Müdür)

İletişim: +90 212 408 51 54