Deneyimli profesyonellerden oluşan global uzman ağımız, şirket satın alma, elden çıkarma, yeniden yapılanma, satın alma ve satış yöntem ve modelleri geliştirme, yeni ortaklıklar kurma,  halka açılma ve bu işlemlere ilişkin sözleşme kontrolü konularında stratejik danışmanlık hizmetleri vererek müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

EY,  yerli ve yabancı bir çok önemli şirketler/kuruluşlar ve özel sermaye fonu/girişim sermayesi şirketleri ile birlikte global piyasalar için büyük önem arzeden bazı önemli konular üzerinde çalışmakta; finans, ticaret, muhasebe ve özellikle vergi alanlarında kapsamlı bilgi ve insan kaynaklarını spesifik taleplere göre yönlendirmektedir. EY, potansiyel değer ve riskler hakkında tarafsız görüş sunmakta ve önemli konu ve rakamlara güven duyulmasına yardımcı olmaktadır. Büyüme, kârlılık ve rekabet gücünü artırmak için çözüm sunmaya odaklanan EY, global kaynakları ile, dünyanın her yerinde yatırımcıların beklentilerini karşılayacak değerin yaratılabilmesi için gerekli güvenilir bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır.

  • Birleşme ve Satınalma Danışmanlık Hizmetleri, şirket satın alan veya satan kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve gerçekleşen tüm satın alma / birleşme projeleriyle ilgili birikim ve deneyimlerimizi aktardığımız "Alıcı ve Satıcı Taraflara Yönelik Vergi Stratejisi, Yeniden  Yapılandırma, Model Geliştirme ve Sözleşme Kontrolü"  hizmetlerini kapsamaktadır.
  • Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, şirket satın almayı / elden çıkarmayı planlayan kuruluşlar için vergi uygulamalarına yönelik  durum tespiti (due diligence) çalışması yapılmakta, bu şekilde "Alıcı ve Satıcı Taraflara Yönelik Vergi Stratejisi Hazırlanması Programı"tüm yönleriyle kapsanmaktadır.
Satınalma ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Ersin Erdem

İletişim: +90 212 408 52 49