Tevkifat Oranları

Tevkifata Tabi Ödemeler Tevkifat Oranı
- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK'nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerinden GVK 103 ve 104. maddelere göre
- GVK'nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden %17
- Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden  %20
- Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %5
- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden %20
- Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil)  %20
- Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden %0
- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden %0
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden %20
- Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç) %10

- Repo kazançları üzerinden
(Tam ve dar mükelleflere yapılan ödemelerden) 

%15

- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

  01.01.2013 ve öncesi 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018-20.03.2019 21.03.2019-27.06.2023 28.06.2023 ve sonrası
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 %18 %20 %18 %20 %25
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15 %15 %16 %15 %20 %25
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %15 %13 %13 %13 %18 %25

- Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

  01.01.2013 ve öncesi 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018-29.09.2020  30.09.2020-30.04.2024  01.05.2024-31.07.2024 01.08.2024 ve sonrası  
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 %15 %5 %15 %5 %7,5 %15  
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15 %12 %3 %12 %3 %5 %12  
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %15  %10 %0 %10 %0 %2,5 %10  
1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (01.05.2019 tarihli RG) ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli mevduat faizlerinde tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Bu oran 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerlidir.