Page 1 - VGKasim_2018
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda


       Kasım / November 2018      Uluslararası görevlendirmelerde görev
      bitiminden sonra yapılan ücret ödemelerinin
      vergilendirilmesi
      Tamer Türkyılmaz

      Döviz cinsinden sözleşmelerin Türk lirası olarak
      düzenlenme zorunluluğunun damga vergisi
      açısından değerlendirilmesi

      Hatice Tuncer
      English translation

      Gümrükte Gündem
      Sercan Bahadır
      Dünyadan Vergi Haberleri
      Elif Karaca

      Sirküler indeks

      Vergi takvimi
      Pratik bilgiler

      Practical information
   1   2   3   4   5   6