Page 1 - EY-VG_Ekim_2020_v5
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda       Ekim / October 2020
     Çalışan ve işverene kümülatif matrah yükü!
     Abdulkadir Kahraman

     İstifa halinde çalışanların hakları ve özellikli
     durumlar
     Dr. Hakkın Demirci - Tayfun Kartal
     English Translation

     Alumni Söyleşileri "Billur Demet Atan"

     Gümrükte Gündem
     Sercan Bahadır

     Çalışma Hayatında Gündem
     Dr. Hakkı Demirci
     Dünyadan Vergi Haberleri
     Elif Karaca

     Seçilmiş Yargı Kararları ve Muktezalar

     Sirküler İndeks

     Vergi Takvimi
     Pratik Bilgiler

     Practical Information
   1   2   3   4   5   6