Page 1 - EY-VG_Ocak_2020_v3
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda       Ocak / January 2020
     Ücretlerin vergilendirilmesinde neler değişti?
     Tamer Türkyılmaz

     Hileyi önleyici sistemlerin kurulması, muhasebe
     ve finans alanında alınabilecek önlemler
     Tuğba Bilişik

     English translation

     Gümrükte Gündem
     Sercan Bahadır
     Çalışma Hayatında Gündem
     Dr. Hakkı Demirci

     Dünyadan Vergi Haberleri
     Elif Karaca

     Sirküler indeks
     Vergi takvimi

     Pratik bilgiler

     Practical information
   1   2   3   4   5   6