Sirküler arama:
Toplam 65 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7

No Tarih Konu
65 16/07/2021 Aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
64 16/07/2021 Puro ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlendi.
63 13/07/2021 Kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirildi.
62 09/07/2021 KDV, MPHB ve damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarının verilme ve e-defterlerin/e-beratların oluşturulma, imza ve yüklenme süreleri uzatıldı.
61 07/07/2021 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2021-31.12.2021).
60 07/07/2021 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2021-31.12.2021).
59 05/07/2021 2021 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.
58 30/06/2021 Kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olanların mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021’de sona erdi.
57 30/06/2021 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
56 30/06/2021 Haziran sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim süreleri 6 ay uzatıldı.