Sirküler arama:
Toplam 112 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12

No Tarih Konu
112 30/11/2020 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.
111 30/11/2020 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklandı.
110 27/11/2020 Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.
109 24/11/2020 Ülke bazlı raporların vergi idareleri arasında değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasının aktivasyon sürecinin tamamlanamaması ve konu hakkında bir ertelemenin söz konusu olmaması durumunda, çok uluslu firmalar için 31.12.2020 tarihinde ülke bazlı raporların Türk Vergi İdaresi’ne sunulması gündeme gelmektedir.
108 17/11/2020 Kesinleşmiş borçlara yapılandırma getiren ve vergi mevzuatında bazı değişiklikler içeren Kanun yayımlandı.
107 05/11/2020 TEYDEB mali rapor hazırlama kılavuzu güncellendi.
106 30/10/2020 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kanun Teklifi’nin “Vergi alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin hükümleri.
105 28/10/2020 2021 yılının başından itibaren başlayacak “Değerli konut vergisi” mükellefiyeti hakkında hatırlatmalar.
104 27/10/2020 Mücbir sebep kapsamında ertelenen ve 27 Ekim’de ödenmesi gereken vergilerin “Borç yapılandırması”na ilişkin yasa teklifi çerçevesinde değerlendirilmesi.
103 19/10/2020 TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi ile vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler.