Sirküler arama:
Toplam 105 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

No Tarih Konu
105 10/10/2018 21 seri numaralı Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
104 08/10/2018 Türk lirası düzenlenme zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan sözleşmeler belirlendi.
103 04/10/2018 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 28 Eylül 2018 tarihli borsa rayiçleri.
102 02/10/2018 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.
101 26/09/2018 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ekim 2018 tarihinde başlıyor.
100 24/09/2018 Binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi.
99 19/09/2018 VUK kapsamında aktife kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmeye tabi tutulması için son tarih 30 Eylül 2018.
98 18/09/2018 OECD tarafından yayımlanan ülke profillerine göre Türk Vergi İdaresinin transfer fiyatlandırması uygulamalarına genel bakışı
97 18/09/2018 Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri sözleşmelere yönelik düzenleme hakkında basın duyurusu yayınlandı.
96 13/09/2018 Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk lirası olarak belirlenme zorunluluğu getirildi.