No: 132

Tarih: 31/12/2021

Konu:

Teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle 2022 ilâ 2024 yıllarında yüklenilen KDV’ler iade alınabilecek.


Özet: 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’lerin iadesi hükmünü içeren KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon TL’lik sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon TL’ye kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilmesine ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki hükmün 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’ler için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79