No: 131

Tarih: 31/12/2021

Konu:

Covid-19 aşılarının tesliminde geçerli olan %1’lik KDV oranının uygulanma süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.


Özet: 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 31.07.2020) ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmişti.

31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmişti.

31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31.12.2021 ibaresi 31.12.2022 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79