No: 130

Tarih: 31/12/2021

Konu:

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi.


Özet: 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarından yapılması gereken gelir vergisi tevkifatının oranı %0 (sıfır) olarak belirlendi.

31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat (vergi kesintisi) oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizlerde tevkifat oranı %0 (sıfır) olarak belirlendi.

Aynı şekilde altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesapları karşılığında elde edilen kâr paylarında da tevkifat oranı %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Bu Karar, 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 53 76