No: 127

Tarih: 23/12/2021

Konu:

2022 yılında değerli konut vergisi hesabında kullanılacak olan konut değerlerinin alt ve üst sınırları açıklandı.


Özet: Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 5.227.000 TL’yi aşanlar değerli konut vergisine tabidir. 2021 yılı için geçerli olan bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranı dikkate alınmak suretiyle artırılmış ve 2022 yılı için 6.173.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Ayrıca 2022 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da %18,10 oranında arttırılmak suretiyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri

Vergi oranı

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için

Binde 3

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için

Binde 6

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için

Binde 10


Söz konusu tutarlar 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 80 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


7194 sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. madde uyarınca, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 5.000.000 TL’nin üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Kanun’un 44. maddesinde ise vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerine ilişkin alt ve üst sınırlar yer almaktadır.

42. maddedeki tutar ile 44. maddede yer alan vergi oranlarına esas konut değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın, yeniden değerleme oranının yarısı olarak belirlenen artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi de bulunmaktadır.

Bu açıklamalar kapsamında, 42. maddede yer alan ve 2021 yılında 5.227.000 TL olarak uygulanan tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranı dikkate alınmak suretiyle artırılmış ve 6.173.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Ayrıca 2022 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeniden değerleme oranının yarısı olan %18,10 oranında arttırılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri

Vergi oranı

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için

Binde 3

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için

Binde 6

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için

Binde 10


Söz konusu tutarlar 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 80 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79