No: 125

Tarih: 22/12/2021

Konu:

Engellilerin ÖTV’den istisna binek otomobil satın alabilmeleri için 2022 yılında uygulanacak parasal sınırlar açıklandı.


Özet: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca; malul ve engelliler, maddede yer alan şartlar dahilinde, ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı 2021 yılı için 330.800 TL’yi aşmayan, 87.03 tarife pozisyonundaki taşıtları (binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb.) ilk iktisabında ÖTV’siz satın alabilmektedirler.

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 9 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği ile yukarıdaki parasal sınır, 2022 yılı için 450.500 TL olarak belirlenmiştir.Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7. maddesi uyarınca, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli (2021 yılı için) 330.800 TL’nin altında olan 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtların (binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb.);

- Engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından,

- Bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından,

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır.

ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinde ayrıca, Kanun’a ekli 87.03 GTİP numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri (2021 yılı için) 330.800 TL’yi aşmayanların malul ve engellilerce ithalinin de ÖTV’den istisna olduğuna dair hüküm yer almaktadır.

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 9 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği ile 2021 yılında 330.800 TL olarak uygulanan yukarıdaki parasal sınırlar, 2022 yılı için 450.500 TL olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70