No: 123

Tarih: 22/12/2021

Konu:

2022 yılında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı açıklandı.


Özet: 2022 yılında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (Gider Vergileri Kanunu’nun 39/3 maddesinde istisna olarak sayılan haller hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olan vergi tutarının yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 117 TL olarak uygulanacak olan bu vergi tutarı, 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 20 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinin 3. fıkrasında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı hükmü bulunmaktadır. Maddenin devamında ise bu tutarın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak hesaplanmış ve 27 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (Gider Vergileri Kanunu’nun 39/3 maddesinde istisna olarak sayılan haller hariç) maktu olarak alınması gereken özel iletişim vergisi tutarı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 117 TL olarak hesaplanmıştır.

Vergi tutarı, 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 20 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79