No: 105

Tarih: 02/12/2021

Konu:

Ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 137 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının (SM, SMMM ve YMM) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 137 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının (SM, SMMM ve YMM) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan meslek mensuplarıyla ilgili olarak Sirküler’de;

- Sağlık raporunun alınması gereken sağlık kurumları, raporda yazılan hastalığın vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık olup olmadığına dair tespitin yaptırılması ve vergi dairesine ibrazı,

- Mücbir sebep döneminde meslek mensubunun kendi mükellefiyetine ilişkin beyanname/bildirimlerini vermesi ve ödemelerine ilişkin süreler,

- Beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin beyanname/bildirim ve ödeme süreleri,

- Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarının süresinde ibraz edilmesi koşuluna bağlanmış işlere ilişkin rapor ibraz süreleri,

hakkında düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Sirkülerde ayrıca doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar da yer almaktadır.

Yukarıda başlıklar halinde değinilen konulara ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Sirküler'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79