No: 111

Tarih: 30/11/2020

Konu:

2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklandı.


Özet: 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %9,11 olarak ilan edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi (Ocak-Aralık) için de geçerlidir.

Söz konusu oranın açıklandığı 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı” başlıklı mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında yıllık yeniden değerleme oranının tespit yöntemi yer almaktadır. Buna göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyatları endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu hüküm uyarınca, 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %9,11 olarak ilan edilmiştir.

Bu oran;

- Vergi kanunlarında yer alan ve 2021 yılında uygulanacak bazı maktu had ve tutarların tespit edilmesinde,

- Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan, ancak ilgili yıllarda kazancın yetersiz olması sebebiyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnasının, 2020 yılında yararlanılabilecek tutarının tespit edilmesinde,

- 5746 sayılı Kanun kapsamında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indiriminin, 2020 yılında yararlanılabilecek tutarının tespit edilmesinde,

kullanılmaktadır.

Yeniden değerleme oranının açıklandığı 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlıkça ilan edilen bu oran aynı zamanda, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi (Ocak-Aralık) için de geçerlidir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79