No: 12

Tarih: 13/02/2020

Konu:Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması yapılan pilot illerde bildirge verilmesi ile ilgili duyuru yayınlandı.

Özet: İşyerleri MUHSGK uygulamasına geçen pilot illerde yer alan ancak ücret ödeme ve tahakkukları ise kapsam dışı illerde bulunan mükellefler için SGK’dan bir duyuru yapılmıştır.

Bilindiği üzere 01/01/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri de MUHSGK uygulamasının pilot illeri arasına katılmıştır. Ancak işyerleri pilot ilerde ancak mükellefiyetleri, ücret ödemeleri kapsama girmemiş illerde bulunan işyerlerinden yapılacak bildirimlerde oluşan tereddütleri gidermek için SGK tarafından E-SGK üzerinden bugün bir duyuru yayımlanmıştır.

Pilot illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine yapılacaktır. Bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise 13.02.2020 tarihi itibariyle e-bildirge v2 sistemi üzerinden verilebilecektir. Ancak hem işyeri hem de ücret ödemeleri pilot illerde ise bildirimler GİB sistemi üzerinden e-beyanname ile yapılabilecek, bu işverenlere e-bildirge sistemi kapalı olacaktır.

Örnek: İşyeri Bursa’da ancak çalışanların ücretleri pilot il kapsamı dışında olan İstanbul’dan ödenmekte ise bu çalışanlara ait muhtasar beyanname İstanbul’da kayıtlı bulunulan vergi dairesine, SGK bildirimleri ise Bursa’daki işyeri dosyası üzerinden, SGK e-bildirge v2 ekranları kullanılarak yapılabilecektir.

Konuya ilişkin SGK duyurusuna ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79