No: 96

Tarih: 02/12/2019

Konu:

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlıyor.


Özet: 27 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 6 sıra numaralı Tebliğ uyarınca, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesinden yayınlanan 25.11.2019 tarihli duyuruda, söz konusu beyannamenin 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçeceği duyurulmuştur.Hatırlanacağı üzere, muhtasar beyanname ile SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Bu Tebliğ ve 21 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sıra numaralı Tebliğ Tebliğ uyarınca, birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk;

- Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017,

- Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018

tarihinde başlamıştı, bunlar dışındaki mükellefler/işverenler içinse uygulamaya dahil olma tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu tarih; sırasıyla, 4 sıra numaralı Tebliğ (RG: 29.05.2018) ile 1 Ekim 2018, 5 sıra numaralı Tebliğ (RG: 27.10.2018) ile 1 Temmuz 2019 ve 6 sıra numaralı Tebliğ (RG: 27.07.2019) ile 1 Ocak 2020 olarak değiştirilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesinde yayınlanan 25.11.2019 tarihli duyuruda, söz konusu beyannamenin 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçeceği duyurulmuştur.

SGK’dan konuya ilişkin yazılı bir metin paylaşılmamakla birlikte, yeni bir ertelemenin olmayacağına yönelik bilgiler alınmaktadır. Bu kapsamda uygulamanın 01.01.2020 tarihinde ülke çapında başlayacağı varsayımı ile hazırlıkların tamamlanmasında fayda olduğunu hatırlatmak isteriz.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79