No: 93

Tarih: 14/11/2019

Konu:

YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının 1 Nisan 2020’den itibaren elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirildi.


Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan 13 Kasım 2019 tarihli Sirküler uyarınca Yeminli Mali Müşavirler, Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarını, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda göndereceklerdir.

Bu raporların 15 Kasım 2019 tarihinden elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı tarihe (1 Nisan 2020) kadar; kâğıt ortamında veya internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi mümkündür.Hatırlanacağı üzere, 1 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlenen yeminli mali müşavirlik raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmişti.

Buna göre Yeminli Mali Müşavirler, 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarını elektronik ortamda veya kâğıt ortamında ihtiyari olarak gönderebilecekler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren söz konusu raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan 13 Kasım 2019 tarihli “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler” ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiştir.

Buna göre söz konusu raporlar; 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren ihtiyari olarak internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilebilecek, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.

15 Kasım 2019 tarihinden, elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı tarihe (1 Nisan 2020) kadar söz konusu raporlar halihazırda olduğu gibi vergi dairelerine kâğıt ortamında teslim edilebilecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79