No: 91

Tarih: 08/11/2019

Konu:Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda uygulanan KDV istisnasının kapsamına ilişkin düzenleme yapıldı.

Özet: 8 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 28 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin, Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda uygulanan KDV istisnasının şartlarında değişiklik yapılmıştır.

8 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 28 seri numaralı Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/A-1.2.2. İstisnanın Şartları” başlıklı bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”

Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, malların özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulması ve tescil işlemlerinin yapılmasının ardından transit rejimi altında taşınarak başka bir gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarıldığı durumlarda da özel faturanın onaylanmış sayılarak istisna kapsamında işlem yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70


Özlem Kudun
ozlem.kudun@tr.ey.com
(212) 408 51 70