No: 90

Tarih: 06/11/2019

Konu:

TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarının yılda iki kez açılacak çağrılarla yürütüleceği duyuruldu.


Özet: 24.10.2019 tarihinde, TÜBİTAK tarafından web sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ve 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Programlara mevzuat gereği KOBİ statüsündeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.

Düzenlemenin amacı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanmasıdır. Böylece KOBİ’lerin Ar-Ge kapasitesini arttırmaya yönelik hamle yapılmış, katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin üretilmesinin önü açılmıştır. Öncelikli alanlardaki çağrı takvimi ise yakın zamanda TÜBİTAK tarafından açıklanacaktır.

Desteklenecek projelerin belirlenmesinde göz Önünde bulundurulacak hususlar

Başvuran firmaların daha önceden desteklenen projeleri varsa proje kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

 

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 58 75