No: 76

Tarih: 02/09/2019

Konu:İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulamanın süresi 6 ay daha uzatıldı.

Özet: 4 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ’le; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

Yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olması öngörülen bu Tebliğ yayım tarihinde (4 Eylül 2018) yürürlüğe girmişti.

Söz konusu süre önce, 3 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019-32/48 numaralı Tebliğ ile 6 ay uzatılmıştı. Bu kez 31 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/32-55 numaralı Tebliğ ile yukarıdaki uygulama süresi 6 ay daha uzatılmış olmaktadır.Hatırlanacağı üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan aynı tarihte yürürlüğe giren 2018-32/48 sayılı Tebliğ’le, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerekmektedir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçememektedir. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin de bir bankaya satılması zorunluluğu da bulunmaktadır.

Bu uygulamaya ilişkin açıklamalarımız, 4 Eylül 2018 tarihli ve 092 numaralı sirkülerimizle dikkatinize sunulmuştu.

3 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2019-32/48 numaralı Tebliğ ile söz konusu Tebliğ’deki “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmişti.

Bu kez 31 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/32-55 numaralı Tebliğ ile yukarıdaki Tebliğ’in uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Böylelikle, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve en az %80’inin bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk getiren ve uygulamanın usul ve esaslarını belirleyen 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in geçerlilik süresi 6 ay daha uzatılmış olmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23