No: 71

Tarih: 02/08/2019

Konu:

7186 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.


Özet: 2 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ”de;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.“Varlık barışı” olarak adlandırılan uygulama, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 90. madde olarak eklenişti. Söz konusu hükme ilişkin, 23 Temmuz 2019 tarihli ve 068 numaralı sirkülerimizde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı.

2 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ”de ise;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve yurda getirilmesi,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi,

c) Bildirilen ve beyan edilen varlıklar üzerinden %1 oranında ödenmesi gereken verginin beyan ve ödeme süresi,

d) Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka ve aracı kurumlar tarafından yapılacak işlemler,

e) Varlıkların bildirim ve beyan değerlerine,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79