No: 70

Tarih: 29/07/2019

Konu:“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Özet: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018’de başlamıştı.

27 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 6 sıra numaralı Tebliğ ile yukarıdakiler dışındaki mükellefler/işverenler için uygulamanın başlangıcı 1 Temmuz 2019’dan 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.Hatırlanacağı üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Tebliğ uyarınca, birleştirilmiş beyannamelere ilişkin zorunluluk Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlamıştı.

Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse söz konusu zorunluluk 21 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sıra numaralı Tebliğ uyarınca 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştı.

Tebliğ’le bunlar dışındaki mükellefler/işverenler için uygulamaya dahil olma tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu tarih sırasıyla; 4 sıra numaralı Tebliğ (RG: 29.05.2018) ile 1 Ekim 2018, 5 sıra numaralı Tebliğ (RG: 27.10.2018) ile 1 Temmuz 2019 olarak değiştirilmişti.

Bu kez de 27 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6 sıra numaralı Tebliğ ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79