No: 69

Tarih: 23/07/2019

Konu:Bankaların; altın, gümüş veya platin kredisi kullandırılabileceği kişilerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Özet: 2008-32/35 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 8. maddesinin 1. fıkrasında bankalarca altın, gümüş, platin kredisi kullandırılabilecek kişiler sayılmaktadır.

Sözü geçen fıkranın (b) bendinde, bankalar tarafından Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak şartıyla altın, gümüş veya platin kredisi kullandırılabileceğine ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

13 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2019-32/54 numaralı Tebliğ ile söz konusu (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.2008-32/35 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 8. maddesinin 1. fıkrasında, bankalarca altın, gümüş, platin kredisi kullandırılabilecek kişiler sayılmaktadır.

Buna göre; bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye'de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle;

a) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere,

b) Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere,

c) Türkiye'de veya yurtdışında yerleşik kişilere teminat olarak alacakları Türkiye'deki şubelerinde bulundurulan kıymetli maden depo hesabı ve/veya altına dayalı sermaye piyasası aracı tutarını geçmemek üzere,

altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler.

13 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019-32/54 numaralı Tebliğ ile yukarıda yer verilen Tebliğ’in 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2019-32/54 numaralı Tebliğ’in yayım tarihinde (13 Temmuz 2019) yürürlüğe giren bu değişiklik uyarınca, bankalar tarafından, 2008-32/35 sayılı Tebliğ’in 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar dışındaki kişilere altın, gümüş veya platin kredisi kullandırılamayacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76