No: 67

Tarih: 22/07/2019

Konu:“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ile “turizm payı”na ilişkin düzenlemeler içeren 7183 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

Özet: “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulmasına ve söz konusu ajansın gelirlerinden biri olan “turizm payı”na ilişkin düzenlemeler içeren 7183 sayılı Kanun 15 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre turizm payı;

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde 7,5,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7,5,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Turizm payı, KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek, 26. günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Kanun’un turizm payını düzenleyen 6. maddesi, 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ve söz konusu ajansın gelirlerinden biri olan “turizm payı”na ilişkin düzenlemeleri içeren 7183 sayılı Kanun 15 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gelirleri

Kanun’un 5. maddesinde Ajansın gelirleri aşağıdaki şekilde sayılmaktadır:

a. Genel bütçeden aktarılan tutarlar,

b. Turizm payları

c. Her türlü bağış ve yardımlar,

d. Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

e. Diğer gelirler,

Ajansın gelirlerinin en az %85’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacaktır.

Turizm payı ödemek zorunda olanlar ve oranı

Kanun’un 6. maddesinde ise Ajansın gelirleri arasında sayılan “turizm payı”nı ödemek zorunda olan kişi ve kurumlarla, turizm payının oranına ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre turizm payı;

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde 7,5,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7,5,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm payının beyan ve ödeme zamanı

Turizm payının; KDV mükellefiyeti bulunanların tabi oldukları vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilmesi ve beyanname verilen ayın 26’sına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Turizm payının gider kaydı

Ödenen turizm payı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Yürürlük

7183 sayılı Kanun’un turizm payını düzenleyen 6. maddesi, 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Alper Demir
Alper.demir@tr.ey.com
(212) 408 51 54