No: 66

Tarih: 22/07/2019

Konu:Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 1.500 TL olarak yeniden belirlendi.

Özet: 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu Karar yayım tarihini izleyen gün (20 Temmuz 2019) yürürlüğe girmiştir.

 Harçlar Kanunu'nun (8) sayılı tarifesinin "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" başlıklı bölümü uyarınca, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamındadır. 2019 yılı için harç tutarı 618,60 TL olarak uygulanmaktaydı.

19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili harç tutarı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır. Karar yayım tarihini izleyen gün (20 Temmuz 2019) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenmesi gerekmektedir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun’a göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılmamaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79