No: 64

Tarih: 05/07/2019

Konu:“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ile “turizm payı” ödenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Özet: 3 Temmuz 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’nde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Ajansın gelirlerinden biri de “turizm payı” olacaktır. Turizm payı;

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden % 1,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden % 1,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından % 1,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) binde 1,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) binde 1,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden binde 2,5,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Turizm payı, KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek, 26. günü akşamına kadar ödenecektir.

1 Ağustos 2019 tarihinden başlamak üzere, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken ilk beyannameler ise 26 Ekim 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve turizm payları 26 Ekim 2019 tarihi akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Teklif aynen yasalaşırsa yukarıdaki hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.3 Temmuz 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi ile “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” kurulması öngörülmektedir.

Ajansın gelirleri

Teklif’in 5. maddesinde Ajansın gelirleri aşağıdaki şekilde sayılmaktadır:

a. Genel bütçeden aktarılan tutarlar,

b. Turizm payları

c. Her türlü bağış ve yardımlar,

d. Ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

e. Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

f. Diğer gelirler,

Ajansın gelirlerinin en az % 70’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacaktır.

Turizm payı, ödemek zorunda olanlar ve oranı

Yasa Teklifi’nin 6. maddesinde ise Ajansın gelirleri arasında sayılan “turizm payı”nı ödemek zorunda olan kişi ve kurumlarla, turizm payının oranına ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre turizm payı;

a. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden % 1,

b. Kültür ve Turizm Bakanlığından (Bakanlık) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden % 1,

c. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından % 1,

d. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) binde 1,

e. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) binde 1,

f. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden binde 2,5,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Turizm payının beyan ve ödeme zamanı

Turizm payı, KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edeceklerdir. Ödemenin ise beyanname verilen ayın 26’sına kadar yapılması gerekmektedir.

İlk beyannamenin verilmesi ve ödeme zamanı

Kanun Teklifi’nin geçici 2. maddesinde ise ilk beyannamenin verilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre 2019 yılının 1 Ağustos tarihinden başlamak üzere, ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler, 26 Ekim 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve bu beyannameler üzerine ödenmesi gereken turizm payları 26 Ekim 2019 tarihi akşamına kadar ödenecektir.

Turizm payının gider kaydı

Ödenen turizm payı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Yürürlük

Teklifi aynen kanunlaşırsa, yukarıdaki hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Alper Demir
Alper.demir@tr.ey.com
(212) 408 51 54